Zaufanie
ponad 30 lat na rynku
Doświadczenie
Wykwalifikowana kadra
Kompleksowość
wykonanie, wdrożenie, serwis
Kontakt

Jak obliczyć wydajność przenośnika ślimakowego?

Jak obliczyć wydajność przenośnika ślimakowego? przenosniki-slimakowe

Gdy zamawia się dane urządzenie do zakładu przemysłowego, trzeba już wiedzieć, do czego ma być ono zastosowane i w jakim stopniu ma być używane. Inwestycja ta jest rozplanowana na lata, więc należy z wyprzedzeniem przemyśleć parametry robocze. Doskonałym przykładem mogą być przenośniki ślimakowe, które służą do transportowania sypkich materiałów z jednego miejsca na drugie. O sprawności przenoszenia decyduje wiele czynników, które można w łatwy sposób obliczyć.

Droga do właściwego dopasowania przenośników ślimakowych

Żeby praca podajnika śrubowego była jak najlepsza i najskuteczniejsza, należy takie parametry jak średnica, długość natężenie przepływu, moc urządzenia, moment obrotowy, opór, itd. Warto to zrobić w sposób szczegółowy, żeby uniknąć jakichkolwiek problemów w przyszłości.

Wzory na wydajność przenośnika ślimakowego wyglądają następująco:
Wzór na wydajność objętościową: Qv= k0 * y * A * s * n [m3/min]
Wzór na wydajność masową: Qm = k0 * y * A * s * n * m [m3/min]

Qv – wydajność objętościowa przenośnika ślimakowego
Qm – wydajność masowa przenośnika ślimakowego
k0 – współczynnik zależny od kąta pochylenia
y – współczynnik napełnienia koryta zależny od materiału
A – czynny przekrój poprzeczny ślimaka w m2
s – skok wału ślimakowego w m
n – prędkość obrotowa ślimaka w obr/min
m – masa usypowa w t/m3

1. Dwa pierwsze parametry, czyli współczynnik zależny od kąta pochylenia (k0) i napełnienia koryta zależny od materiału (), należy dobrać z tabel:

k0 1 0,97  0,94  0,92  0,88  0,76  0,70  0,64  0,58  0,52 0,46
Kąt pochylenia przenośnika (w o)

 

 0 5 10  15  20 40 50  60  70 80  90


Materiał y:
Materiały nieścierające, lekkie, swobodnie sypiące się (np. zboże, rzepak, kasza, zmielony węgiel) 0,45-0,5
Materiały nieścierające, drobnoziarniste, o średnim ciężarze (np. fasola, żwir, soja, miał węglowy) 0,38-0,4
Materiały mało ścierające, o gęstości usypowej 600-1000 kg/m3 (np. groszek, popiół, orzech, wapno) 0,3
Materiały średnio ścierające (np. gips, cement, kamień wapienny) 0,25

2. Czynny przekrój poprzeczny przenośnika ślimakowego (A) należy obliczyć ze wzoru: A = π (D2 – d2) / 4

A – czynny przekrój poprzeczny ślimaka w m2
D – średnica zewnętrzna ślimaka
d – średnica wału

3. Kolejny krok to obliczenie skoku wału ślimakowego (s), a wzór jest następujący: s = (0,5-1,2)D

s – skok wału ślimakowego
0,5-1,2 – przedział współczynnika, gdzie wartość uzależniona jest od materiału, np. 0,8 dla materiałów kawałkowych
D – średnica zewnętrzna ślimaka

4. Bezpośredni wpływ możemy mieć na prędkość obrotową ślimaka (n), a zakres obrotów może wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset obrotów na minutę. Większe wartości należy zastosować, jeśli materiał jest bardziej sypki, wydajność przenośnika ślimakowego ma być większa, a pole przekroju mniejsze.

5. Do obliczenia masy usypowej, należy zastosować następujący wzór: m = d * V

m – masa usypowa
d – gęstość próbki
V – objętość próbki

Czynniki indywidualne decydujące o właściwym działaniu przenośników ślimakowych

Każde urządzenie ma odmienną charakterystykę i trzeba umiejętnie dobrać parametry, by praca przenośnika ślimakowego była możliwie jak najpłynniejsza i najskuteczniejsza. Warto też wybrać jednostkę napędową o właściwej mocy i dobranym momencie obrotowym, która zapewni bezproblemowe przenoszenie sypkich materiałów z jednego miejsca na drugie.

 

Źródła:

http://www.itcmp.pwr.wroc.pl/~miernic/02dyd/download/instrukcje/TMiP_cw-3.pdf
http://www.kmsios.utp.edu.pl/instrukcje/Dozownik%20slimakowy.pdf
https://schneckenfluegel.de/pl/wp-content/uploads/sites/7/2019/04/CE-Schneckenfluegel-Obliczanie-przeno
%C5%9Bnik%C3%B3w-%C5%9Blimakowych.pdf
http://213.184.15.149/wwwkipr/nowak/mupp/MiUPP%20-%20instrukcja%20do%20%C4%87wiczenia%205.pdf
http://trucinska.zut.edu.pl/fileadmin/Lab-I_rok_S1_N1/Badania_Lab_NR_2-kruszywa.pdf
https://pl-static.z-dn.net/files/d09/79c05a1f21d9598915b569a5b4888d75.pdf